DEĞER KAYBI BAŞVURU VE DAVALARI İÇİN ANAYASA MAHKESİMESİNDEN ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRECEK KARAR.

Bilindiği üzere ülkemizde araç değer kayıpları Karayolları Trafik Kanunnun 90 ve 92. Maddelerinde yer alan Genel Şartlara göre hesaplanmaktaydı. Genel Şartlar gereğince hazırlanan ve kullanılan değer kaybı formüllerinde kilometre ve parça sınırlamaları olduğundan araç sahipleri kaza sonrasında bu kriterlerin dışında kaldığında araçları piyasada değer kaybına uğrasa bile formül gereği değer kaybı alamıyor yada tam hakkını temin edemiyordu.

Anayasa Mahkemesi 90 ve 92. Maddelerdeki Genel Şartlar ifadesini iptal etmesiyle artık aracınzın değer kaybı kaza öncesi değer ve kaza sonrası değeri arasındaki farka göre (Borçlar Kanunu Hükümleri) hesaplancaktır.

Araç Değer Kaybı nedir?

En az iki taşıtın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında aracınızın kaza tarihinden önceki değeri ile hasarı giderildikten sonraki halinin (onarım sonrası hali) arasındaki piyasa değeri farkıdır.

Araç Değer Kaybı başvuru kriterleri nelerdir?

-Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemiş olması.

-Kazanın bir veya daha fazla aracı kapsaması ve kısmi yada tam kusursuzluk durumu olması.

-Aracın piyasa bedelinde değer kaybına uğrayabilecek miktarda hasar oluşması.

Aracınızdaki Değer Kaybının hesaplanabilmesi için gerekli evrak ve belgeler nelerdir?

-Araç Ruhsat Fotokopisi ( Piyasa Bedeli Tespiti ve Geçmiş Hasar Sorgulaması için gerekli)

-Aracın kaza anındaki kilometresi. (Güncel Raici emsal araçlara göre belirlemek için)

-Kaza Raporu (Anlaşmalı Tutanak yada Polis Zabtı)

-Aracın hasarlı fotoğrafları ile varsa onarım aşamasındaki fotoğraflar.

-Hasar Tutarı.

**Kaza sonrası bu evrak ve bilgiler tarafınızda yok ise, tarafımıza vereceğiniz yazılı yetki belgesi yada vekalet ile gerekli evrak ve belgeleri sizin adınıza en kısa sürede temin edip, size dönüş sağlamaktayız.