Türkiye’de özel ve kamu sektöründe, yeterli kapital birikimlerine rağmen  kurum ve kuruluşların gereği kadar profesyonelleşemediği, kurumsallaşamadığı bir yapı görmekteyiz. Aile ya da bireysel yönetimler nedeniyle Türkiye büyük ekonomik kayıplara uğramaktadır, çünkü tüm ekonomik kararları ve şirketlerin geleceği ile ilgili politikaları şirket sahibi bireyler belirlemekte, bu konuda uzmanlaşmış yapılar – konusunda uzman bireyler, konusunda uzman kurumlar-  kullanılmamaktadır ki haliyle bu durumda şirketler için doğru karar almama riski büyüktür.

Her ekonomik  sistem yani her üretim biçimi kendine has bir kültür geliştirir, doğrusu da  budur ama az gelişmiş ülkelerde bu sistem böyle gelişmez, çünkü sistem kendi dinamizmiyle gelişmediği, hep güdülemeyle, işbirlikçilikle, kopyalamayla, teknoloji ve bilgi gerektirmeyen biçimde geliştiği için sistem kültürü geri kalmıştır. Bu ülkelerin hazin sonu ekonomik uyduluktur/bağımlılıktır, ekonomi uydu olunca -ekonomik olarak gelişmemiş ülkelerin- politikaları da uydudur/bağımlıdır.

Ülkemizde özel ve kamu sektöründeki kurum ve kuruluşlara, kurumsallaşma, profesyonelleşme modelleri oluşturmak, bu kapsamda yetişkin yöneticiler/liderler ve çalışanlar yetiştirmek, kendi ticari kuruluşumuzda, ticari etkinliklerimizde kurmuş olduğumuz bu yapıyı uygulamalı göstermek, ayrıntılı araştırma geleneği oluşturmak, geniş ve çok yönlü araştırmaya dayalı,nesnel fizibilite geleneği yerleştirmek, bu fizibiliteye dayalı futurist (öngörü) yaklaşımlar modellemek, ticari yaklaşımlarda modelleme geliştirmek, futurist yaklaşım modelleri geliştirmek ve ticari piyasalarda  kurum, kuruluş, şirket, ticari kuruluşların hata paylarını azaltmak, zorlu süreçlerde danışmanlıklarını yürütmek, küçük işletmelere gönüllü danışmanlık yapmak, Türkiye’de eksik olan inovasyon ruhunun oluşması ve gelişmesini desteklemek amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda şirket kurma gücü olmayan kişilere, gençlere girişimlerinde destek olarak şirkette departmanlar oluşturmak da hedeflerimiz arasındadır.

Bu çalışmalarımız sonucu şirketler/kurumlar/kuruluşlar yanlış karar alma oranını düşürecek, kurumsal bir yapıya kavuşacak, profesyonel çalışma anlayışı kazanacak, profesyonel çalışan bir ekip çalıştıracak, kaynakları doğru kullanım oranı yükselecek, uluslararası rekabete daha iyi hazırlanacaklardır.