Sürdürülebilirliğin en temel tanımı günümüz ihtiyaçlarının karşılanırken, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanak ve kapasitesinin de güvence altına alınabilmesidir. Günümüzde hızla tükenen kaynaklar, iklim değişikliği, gıda güvenliği, su kıtlığı ve artan nüfus gibi küresel sorun ve risklerin yanı sıra teknolojik değişim ve dönüşüm süreçleri de sürdürülebilirlik kavramını daha önemli bir hale getirmekte, kapsamını genişletmektedir. Sürdürülebilirliğin temel taşlarını oluşturan ekonomik, toplumsal ve çevresel unsurların bütünsel ve birlikte ele alınma gereksinimi her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına yönelik olarak belirlenmiş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, uluslararası/ulusal platformlarda ve devletler düzeyinde olduğu kadar sürdürülebilirliği stratejilerine dahil eden ya da etmek isteyen şirketler, kurumlar için de yol gösterici olmaktadır.

Sürdürülebilirlik sadece büyük şirketlerin konusu değildir ve sürekli gelişmeyi, işbirliğini, değer zincirlerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik sosyal ve yeşil girişimciliğin yolunu açan, yenilikçiliğe (inovasyon) katkı sağlayan, yeni iş konuları ve fırsatları yaratan bir yaklaşım olarak da önemini artırmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda ürün ve süreç tasarımlarının gözden geçirilerek geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimiz, farklı ölçek ve faaliyet alanlarındaki şirket ve girişimlerin sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki stratejilerini belirlemeleri ve uygulamalarına yardımcı olmakta, bu alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.